Poręczenia dla firm to w wielu przypadkach jedyna możliwość uzyskania finansowania zewnętrznego. Na czym polega poręczenie dla firm? Kto może je uzyskać? Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać poręczenie? Poznaj odpowiedzi na najważniejsze pytania!

Na czym polega poręczenie dla firm?

Zgodnie z definicją zawartą w Kodeksie Cywilnym, przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. Takich poręczeń mogą udzielać między innymi instytucje zwane funduszami poręczeniowymi. Zastanawiasz się, czym są fundusze poręczeniowe? Są to instytucje, które udzielają poręczeń zobowiązań kredytowych, pożyczkowych, wadialnych, leasingowych i innych. Skorzystanie z takiej opcji może być czasem jedynym ratunkiem dla przedsiębiorstw, które muszą wskazać konkretne zabezpieczenia. Głównym celem tych instytucji jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, ułatwienie dostępu do zewnętrznego finansowania, a także umożliwienie danym przedsiębiorstwom startu w różnych przetargach. Bez odpowiedniego wsparcia wiele firm po prostu nie miałoby takiej możliwości.

Jak dostać poręczenie?

Oczywiście należy zaznaczyć, że nie każda firma może uzyskać poręczenie. Aby skorzystać z tej pomocy, należy spełnić pewne wymagania. Przedsiębiorca ubiegający się o poręczenie powinien:

  • złożyć wniosek o finansowanie w instytucji współpracującej z funduszem poręczeniowym (w banku lub funduszu pożyczkowym),
  • mieć zdolność kredytową,
  • prowadzić działalność minimum przez 6 miesięcy,
  • spełniać kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy,
  • mieć siedzibę na terytorium działania danego funduszu poręczeniowego.

Jeśli Twoja firma spełnia wszystkie warunki i potrzebujesz zewnętrznego źródła finansowania, nic nie stoi na przeszkodzie, abyś skorzystał z poręczenia funduszu poręczeniowego.

Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. w Katowicach

Jedną z instytucji poręczeniowych działających w Polsce jest Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Fundusz ten wspiera rozwój przedsiębiorstw z województwa śląskiego poprzez udzielanie im poręczeń kredytów, pożyczek, leasingów, wadiów przetargowych, poręczeń należytego wykonania umowy, rękojmi za wady i gwaranci jakości. Instytucja ta działa w ramach Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych oraz Krajowej Grupy Poręczeniowej.

Warto dodać, że poręczenia kredytów i pożyczek udzielane są do wysokości 1.000.000,00 zł, stanowią nie więcej niż 50% kapitału kredytu lub pożyczki i udzielane są maksymalnie na okres 60 miesięcy. W przypadku poręczeń leasingowych, nie mogą one przekroczyć 80% wartości finansowania, a w przypadku poręczeń wadialnych, czy należytego wykonania umowy: Fundusz udziela poręczenia 100% wartości zobowiązania.

Jak przebiega procedura udzielania poręczeń?

Chcesz dowiedzieć się, jak przebiega cała procedura udzielania poręczeń? Pierwszy krok to przyjęcie wniosku o poręczenie, a także wszelkich wymaganych przez Fundusz załączników, które niezbędne są do przeprowadzenia analizy. Następnie dokonywana jest analiza merytoryczna i formalno-prawna wniosku. Kolejny krok to wydanie decyzji w terminie 5-7 dni roboczych od daty wpłynięcia wniosku. To także moment na dostarczenie brakujących dokumentów, które są niezbędne do podpisania umowy poręczenia. Ostatni i kluczowy krok to podpisanie umowy pomiędzy wnioskodawcą i Funduszem.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i planujesz rozwój swojej firmy, zdecydowanie warto, abyś dowiedział się, na czym polega poręczenie dla firm. W niektórych przypadkach jest to jedyna opcja, aby uzyskać zewnętrzne finansowanie, czy wystartować w przetargu.