Każdym dom, mieszkanie lub działka to nieruchomość, która może mieć jednego lub kilku właścicieli. Zależnie od tego jak wygląda sytuacja wzajemnych relacji pomiędzy nimi, możemy mieć różne rozwiązania. Jeżeli nieruchomość została kupiona w małżeństwie, wchodzi w skład wspólnoty majątkowej. Oznacza to, że każde z małżonków posiada 100% udziałów, jednak żaden nie może rozporządzać nieruchomością zgodnie ze swoimi własnymi wyobrażeniami. Konieczne jest uzyskanie obopólnej zgody, by możliwa była chociażby sprzedaż takiego domu bądź mieszkania. Aby zmienić tą sytuację konieczne jest zniesienie współwłasności nieruchomości. Podobnie wygląda sytuacja, gdy spadek po zmarłym odziedziczyło kilku członków rodziny. Jeżeli stwierdzenie nabycia spadku odbyło się sądownie, konieczne jest jeszcze przeprowadzenie postępowania o dział spadku. Do tego momentu również bowiem ma miejsce współwłasność, gdzie każdy posiada uprawnienia do 100% danej nieruchomości.

Jak pozbyć się niechcianej współwłasności?

Po rozwodzie lub otrzymaniu spadku nie możemy jeszcze dowolnie nim rozporządzać. Konieczne jest przeprowadzenie zniesienia współwłasności nieruchomości, co można wykonać na kilka sposobów. Jednym z nich jest wystąpienie w tej sprawie do sądu, drugim natomiast wizyta u notariusza. Nie jest niestety możliwe przeprowadzenie tego procesu bez udziału władz państwowych, nawet jeżeli pomiędzy właścicielami następuje zgoda co do proporcji podziału. Pierwszą opcją rozwiązania problemu jest podział nieruchomości, co jest najprostsze gdy jest to np. niezabudowana działka. Niestety ten sposób najczęściej nie może być zastosowany wobec domów i mieszkań. Wtedy mamy drugą opcję, jaką jest pozostawienie nieruchomości jednemu z właścicieli, który zobowiązany jest do spłaty pozostałych. Zniesienie współwłasności nieruchomości w ten sposób jest szybkie i skuteczne, jednak musi nastąpić zgoda wszystkich współwłaścicieli. Ostatnią opcją, którą wykorzystuje się gdy takiej zgody nie ma jest sprzedaż, a następnie podział środków finansowych.

Postępowanie sądowe czy notarialne?

Załatwienie sprawy przez notariusza jest szybkie i proste, zwłaszcza gdy strony zgadzają się co do sposobu zniesienia współwłasności nieruchomości. Prawnik sporządza akt notarialny, który następnie zostaje przesłany do właściwego sądu, który dokonuje wpisu w księgach wieczystych. Sprawa na tym etapie zostaje rozwiązana i zamknięta, stąd zdecydowanie poleca się sięgnięcie właśnie po to rozwiązanie. Droga sądowa będzie natomiast konieczna wtedy, jeżeli pomiędzy współwłaścicielami nie ma zgody co do sposobu rozwiązania problemu. Wtedy zniesienie współwłasności nieruchomości najczęściej odbywa się na zasadzie zobligowania przez sąd właścicieli do jej sprzedaży (bądź wystawia ją sam na licytację), a uzyskane środki finansowe są zasądzane w odpowiednich proporcjach każdemu z zainteresowanych.