Jak wygląda procedura przekształcenia spółek? Na czym ogólnie polega przekształcanie spółek? Które spółki podlegają przekształceniu? Jeśli szukasz odpowiedzi na powyższe pytania, znajdziesz je w dzisiejszym artykule.  

  1. Na czym polegają przekształcenia spółek?
  2. Jak wygląda procedura przekształcenia spółek?
  3. Jakie zalety ma przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.?

Na czym polegają przekształcenia spółek? Jak wygląda taka procedura przekształcania spółek? Jakie zalety ma przekształcenie – na przykład – jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? Na pytania odpowiadamy w poniższej treści. Już teraz zapraszamy do szybkiego zapoznania się ze wpisem.

Na czym polegają przekształcenia spółek?

Na czym właściwie polega przekształcenie spółki? Otóż przekształcenia spółek są procesem, dzięki któremu możemy zmienić formę prawną danego podmiotu. Takim przekształceniu podlegają właściwie wszystkie spółki wchodzące w skład prawa handlowego, a  mianowicie spółka jawna, komandytowa, partnerska, akcyjna, komandytowo-akcyjna, jak i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Oprócz tego z przekształcenia spółki może skorzystać także spółka cywilna oraz jednoosobowa działalność gospodarcza. Tę ostatnią można przekształcić jednakże tylko w jednoosobową spółkę z o.o. lub równie jednoosobową spółkę akcyjną. Do wyłączonych z przekształcania spółek należą spółki w upadłości lub likwidacji.

Podmiot, który ulega takiemu przekształceniu, określa się spółką przekształcaną, a ten, który już powstał po procesie, jest spółką przekształconą. Dlaczego zmienia się formę prawną podmiotu? Głównym celem przekształcania spółek jest dostosowywanie podmiotu do aktualnych jego potrzeb. Nowa spółka w dalszym ciągu będzie korzystać z tego samego numeru NIP oraz REGON. Zmianie nie ulegają także wspólnicy spółki przekształcanej. Automatycznie po przekształceniu stają się wspólnikami przekształconej spółki.

Jak wygląda procedura przekształcenia spółek? Na to pytanie odpowiadamy w dalszej części niniejszego artykułu. Jeśli interesują Cię procedury, korzyści i zalety przekształcania konkretnych spółek na inne, szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w publikacji udostępnionej na stronie https://oniszczuk.com/uslugi/zakladanie-spolek-w-polsce/przeksztalcenia/, na którą już teraz zapraszamy!

Jak wygląda procedura przekształcenia spółek?

Standardowa procedura przekształcenia spółki składa się z kilku kroków. Pierwszy etap obejmuje sporządzenie planu takiego przekształcenia, drugi poddanie planu do badania przez biegłego rewidenta, a trzeci – podjęcie uchwały. W czwartym kroku powołuje się wszystkich członków wchodzących w skład spółki przekształconej lub określa wspólników, którzy prowadzą sprawy podmiotu i go reprezentują. Następnie podpisuje się umowę lub statut przekształconej spółki. Ostatni etap to wpis w rejestrze przekształconej spółki oraz wykreślenie tej przekształcanej.

Jakie zalety ma przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.?

Jakie zalety ma przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? Najważniejszym plusem jest to, że odpowiedzialność przedsiębiorcy za zobowiązania spółki zostanie w takiej sytuacji ograniczona. Jednocześnie zachowuje się wszystkie prawa i obowiązki, które obowiązywały do tej pory. Również zezwolenia, koncesje czy zawarte umowy pozostaną ważne.

Przekształcając jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, firma otrzymuje nowy NIP oraz REGON. Od umowy spółki płaci się podatek PCC, który wynosi 0,5% wartości zakładowego kapitału. Takie przekształcenie nie powoduje powstania żadnego dochodu, który podlegałby opodatkowaniu. Do listy zmian zalicza się także konieczność prowadzenia pełnej księgowości. Należy również pamiętać o tym, że na spółce z ograniczoną odpowiedzialnością należy płacić CIT.

Więcej informacji na temat przekształcania konkretnych spółek z inne znajdziesz na wspomnianej wyżej stronie. Zapoznaj się z treścią artykułu, aby mieć pewność, że przekształcanie spółek jest dla Ciebie na pewno najlepszą aktualnie opcją.

Przekształcenie spółki cywilnej początkowo może wydawać się bardzo skomplikowane, szczególnie jeżeli ktoś nie ma doświadczenia w tego typu rzeczach. Warto więc korzystać z usług doświadczonych kancelarii, które zatrudniają najlepszych specjalistów. Dzięki temu można ograniczyć do minimum czas potrzebny na załatwienie wszystkich formalności, a jednocześnie klient zyskuje pewność, że wszystko zostało przeprowadzone prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami. Warto również zapoznać się z informacjami dostępnymi na stronie firmy oferującej usługi związane z zakładaniem spółek, ponieważ można tu znaleźć odpowiedzi na wiele często zadawanych pytań. Na stronie dostępny jest również formularz, w którym wystarczy podać numer telefonu lub adres e-mail, aby specjalista oddzwonił i przedstawił ofertę najlepiej odpowiadającą potrzebom klienta.