Spora część społeczeństwa sądzi, że karta kredytowa i karta debetowa to analogiczny gadżet. W rzeczywistości obydwie te karty znacząco się od siebie różnią i posiadają odmienne funkcje. W codziennym życiu niezwykle ważne jest odróżnianie obydwu kart, ponieważ sposób ich działania jest zgoła inny. Karta debetowa a kredytowa – jakie są różnice między nimi?

Karta debetowa a kredytowa – różnice 

Karta debetowa a kredytowa – czym się różnią? To pytanie zadaje sobie wiele Polaków, albowiem na co dzień nie odróżniamy tych przedmiotów i nierzadko zamiennie stosujemy ich nazwy, mówiąc w sposób potoczny i bardzo uproszczony. Tak naprawdę karta debetowa i kredytowa mają jednak kompletnie inne zastosowanie.

Kartę debetową mogą posiadać praktycznie wszyscy, a jej wyrobienie jest banalnie proste. Posiadanie karty debetowej jest ściśle związane z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym, a jej zastosowanie posiada wiele zalet. Posiadając tę kartę, mamy możliwość tworzenia ujemnego salda, czyli tzw. debetu. Zazwyczaj kwota debetu jest relatywnie niewielka i musi być spłacona względnie szybko, jednak dzięki niej możliwe jest posiadanie ujemnych środków na koncie. Karta debetowa może zatem okazać się przydatna, kiedy idziemy na zakupy i źle obliczyliśmy planowaną sumę wydatków. Dzięki karcie debetowej przekroczenie przewidywanej sumy nie jest jednak najmniejszym problemem.

Procedura związana z wyrobieniem karty kredytowej jest znacznie bardziej skomplikowana niż w przypadku karty debetowej. Jest to pierwsza różnica, która odróżnia kartę debetową od kredytowej. W celu uzyskania karty kredytowej należy bowiem złożyć specjalny wniosek i przejść obligatoryjne procedury, które czasami trwają dość długo. Inne jest także zastosowanie karty kredytowej. Nie służy ona do korzystania z debetu, a do wydawania pieniędzy banku albo innej instytucji poza bankowej. Działanie karty kredytowej jest zbliżone do standardowej pożyczki i różni się jedynie odnawialnością. Kartę przyznaje się bowiem na określony okres, a limit kredytowy odnawiany jest dopiero wtedy, gdy uregulujemy należności względem banku.

Dodatkowe różnice między obiema kartami – obowiązkowe koszty

Bardzo istotną różnicą pomiędzy obiema kartami są również opłaty związane z posiadaniem karty. W przypadku karty debetowej opłaty zazwyczaj nie występują, a posiadanie tej karty jest darmowe, jeżeli tylko wykonamy nią określoną liczbę transakcji w miesiącu. W przypadku kart kredytowych istnieje jednak o wiele więcej finansowych zasad. Płatne jest bowiem nie tylko samo posiadanie karty, ale też jej wyrobienie. Koszt poszczególnych opłat zależy oczywiście od konkretnego banku, jednak podejmując decyzję o wyrobieniu karty kredytowej, trzeba liczyć się z dodatkowymi wydatkami. Wiedza w tym zakresie może być bardzo przydatna, albowiem zwiększa naszą świadomość na temat finansów, a także przyczynia się do tego, że fraza: karta debetowa a kredytowa oraz związane z nimi różnice nie musi być wyszukiwana w przestrzeni internetowej.