Każdy wierzyciel, który nie otrzyma zapłaty w określonym terminie, może wysłać do dłużnika wezwanie do zapłaty. Sporządzone pismo powinno mieć charakter dostosowany do etapu procesu windykacji. Jakie są rodzaje wezwań do zapłaty? Kiedy warto zdecydować się na dostarczenie dłużnikowi przedsądowego wezwania do zapłaty, a kiedy monitu? Podpowiadamy poniżej.

Co to jest wezwanie do zapłaty?

Wezwanie do zapłaty jest oficjalnym pismem, które kieruje wierzyciel do swojego dłużnika. Znajduje się w nim informacja o tym, jaką zaległość ma dłużnik oraz żądanie uregulowania płatności w określonym terminie. Wezwanie do zapłaty jest najczęściej stosowane podczas polubownego postępowania windykacyjnego, którego celem jest doprowadzenie do pozasądowego rozwiązania problemu. Dłużnik może otrzymać pismo w każdym momencie, gdy nie ureguluje swojego zobowiązania. Wezwanie do zapłaty może przesłać kontrahent, bank oraz każdy, inny wierzyciel.

Jakie rodzaje wezwań do zapłaty są sporządzane?

Wezwanie do zapłaty jest pismem upominawczym i nie ma określonej formy oraz treści. Dostępne są różne rodzaje wezwań do zapłaty:

 Monit

Monit jest pierwszym upomnieniem, które wysyła wierzyciel do dłużnika najczęściej po przekroczeniu terminu płatności. Celem dostarczenia monitu do dłużnika jest przypomnienie mu o zalegającej płatności. Podobnie jak wezwanie do zapłaty wierzyciel może dostarczyć je listownie lub telefonicznie.

Zwykłe wezwanie do zapłaty

To pismo, które jest wysyłane w momencie rozpoczęcia postępowania windykacyjnego. Dostarczane jest do dłużnika, jeśli ten nie reaguje na wcześniejsze monity. W piśmie znajdują się ostrzeżenia z sankcjami, których może spodziewać się dłużnik, jeśli nie ureguluje swojego zobowiązania wobec wierzyciela.

Przedsądowe wezwanie do zapłaty

Przedsądowe wezwanie do zapłaty, nazywane jest także ostatecznym. Wysyłane jest do dłużnika na ostatnim etapie windykacji. To pismo, które ma oficjalny charakter. Dłużnik otrzymuje je przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego.

Przedegzekucyjne wezwanie do zapłaty

Przedegzekucyjne wezwanie do zapłaty jest wysyłane po uzyskaniu nakazu zapłaty przed skierowaniem sprawy do komornika. Jeśli dłużnik ureguluje zobowiązanie wobec wierzyciela, może uniknąć postępowania egzekucyjnego oraz nie poniesienie kosztów związanych z egzekucją.

O czym informuje wezwanie do zapłaty?

 

Niezależnie od tego, czy dłużnik otrzyma monit, zwykłe wezwanie do zapłaty, czy też przedsądowe wezwanie do zapłaty, każde z nich informuje o:

  • Tym, że zadłużenie istnieje, w jakiej kwocie oraz z jakiego stosunku prawnego wynika np.: faktury lub umowy;
  • Terminie, w którym zaległość powinna zostać uregulowana np.: w ciągu 7 dni lub 14 albo w innym terminie;
  • Konsekwencjach, jakie poniesie dłużnik, jeśli nie ureguluje swojego zadłużenia w określonym terminie;
  • Możliwości polubownego porozumienia w sprawie spłaty zaległości wobec wierzyciela. Jeśli pismo wysyła windykator, wtedy znajduje się na nim numer kontaktowy do windykatora;

Jakiego zadłużenia może dotyczyć wezwanie do zapłaty?

Wezwanie do zapłaty może dotyczyć każdego zobowiązania, którego dłużnik nie uregulował. Jednym z najpopularniejszych wezwań jest wezwanie do zapłaty faktury. Występują także wezwania do zapłaty wynagrodzenia, zachowku czy abonamentu RTV. Wierzyciel może skierować pismo do dłużnika także, jeśli nie ureguluje czynszu lub kary umownej.

Gdzie znajdziesz wzory wezwań do zapłaty?

Druk przedsądowego wezwania do zapłaty dostępny jest na Vindicat.pl. To skuteczny i nowoczesny system, który pozwala przedsiębiorcom na samodzielne odzyskiwanie pieniędzy od nierzetelnych kontrahentów. Znajdziesz w nim wzory innych pism windykacyjnych np.: pozwy do e-sądu. Przedsiębiorcy korzystający z Vindicat mogą podjąć działania prewencyjne oraz windykacyjne.

Chcesz szybko i skutecznie odzyskać swoje pieniądze? Skorzystaj z Vindicat.pl. Masz pytania dotyczące przeprowadzania działań windykacyjnych? Zapoznaj się z bazą wiedzy dostępną w serwisie.